Raport o stanie gminy Ryglice za rok 2023

29 maja 2024

 

DRODZY MIESZKAŃCY,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Ryglice za 2023 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy: mieszkańców, sołtysów, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego. 

Rok 2023 nie był łatwym rokiem, zmniejszające się dochody miast, ograniczenia dla rozwoju samorządności i wciąż trwająca wojna za naszą wschodnią granicą wymagały wielu poświęceń i zaangażowania.  Mimo tych trudności był to dla nas rok bogaty w inicjatywy i wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe. 

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnięć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!

Paweł Augustyn

Burmistrz Ryglic

 

link do raportu o stanie Gminy Ryglice:
http://ryglice-2023.g.fundacjamiasto.pl/