91 000,00 zł na elektryczną stację ładowania samochodów

8 lipca 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego w kwocie 91 000,00 zł na wybudowanie nowoczesnej stacji do ładowania samochodów elektrycznych, która zostanie zlokalizowana w mieście Ryglice. W naszej gminie mieszkańcy posiadają już samochody elektryczne, w związku z tym niezbędne jest zlokalizowanie przynajmniej jednej takiej stacji.

Chcę podziękować Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przyznanie środków finansowych, które pozwolą zlokalizować kolejną inwestycję na terenie Gminy Ryglice.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn