9 799 500,00 zł dla Gminy Ryglice

30 maja 2022

Dziś zostały przyznane Gminie Ryglice kolejne środki finansowe na inwestycje z Nowego Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 700 000,00 zł na budowę nowoczesnego przedszkola integracyjnego w Ryglicach, na modernizację i rozbudowę infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w 3 małych miejscowościach w Gminie Ryglice tj. Woli Lubeckiej, Joninach i Kowalowej. Zostanie wykonany drugi etap budowy garażu dla OSP Wola Lubecka wraz z modernizacją obecnej remizy, modernizacja obecnej remizy w Kowalowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół remizy, a także rozbudowa remizy w Joninach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne dofinansowanie na te inwestycje wynosi 4 099 500,00 zł. Udział środków własnych to kwota 1 461 382,00 zł, z czego 500 000,00 zł są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całość naszych inwestycji oszacowana jest na kwotę 11 260 882,00 zł.

Chcę serdecznie podziękować Pani Poseł Na Sejm RP Annie Pieczarce, Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu oraz Panu Posłowi na Sejm RP Piotrowi Sakowi za bardzo owocną współpracę.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn