9 505 228,50 zł na drogi – nakładki asfaltowe

9 października 2023

W dniu dzisiejszym odebrałem czek na kwotę 9 505 228,50 zł w ramach środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na przebudowę dróg – położenie nakładek asfaltowych na kolejnych 22 drogach:

Przebudowa drogi gminnej nr 200237K – Ryglice – ul. Adama Mickiewicza – Uniszowa nr dz. ewid. 21 w miejscowości Uniszowa  Ryglice

Przebudowa drogi gminnej Uniszowa  nr dz. ewid. 209 w miejscowości Uniszowa

Przebudowa drogi gminnej nr 200246K – Bistuszowa – Podlesie,

Przebudowa drogi gminnej nr 200248K – Bistuszowa Droga na Naprawcę,

Przebudowa drogi gminnej nr 204013K – Ryglice – ul. Węgierska

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1142/3, 1142/5, 1387/5, 1387/7 w miejscowości Ryglice

Przebudowa drogi gminnej nr 204065K Ryglice – Droga na Zabawę

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 200242K – Ryglice – ul. Strumieniowa,

Przebudowa drogi gminnej nr 200238K – Ryglice – ul. Juliana Tuwima – Uniszowa

Przebudowa drogi gminnej nr 200276K – Ryglice – ul. Łyczków,

Przebudowa drogi gminnej nr 204059K – Joniny na Andrzejówkę,

Przebudowa drogi gminnej nr 200231K Ryglice – ul. Ks. Jakuba Wyrwy – Joniny Liciąż (na Batkę Joniny)

Przebudowa drogi gminnej nr 200271K – Kowalowa – Hybie, nr dz. ewid. 420 w miejscowości Kowalowa

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 321 w miejscowości Kowalowa droga „na cmentarz”

Przebudowa drogi gminnej nr 200290K – Lubcza – droga na Augustyna,

Przebudowa gminnej nr drogi/dz. ewid. 1694/2 w miejscowości Lubcza droga „na ptasznik”

Przebudowa drogi gminnej nr 200255K – Zalasowa – ul. Piastowska

Przebudowa drogi gminnej nr 204033K – Zalasowa – na Bryg,

Przebudowa drogi gminnej nr 200250K – Zalasowa ul. Władysława Jagiełły,

Przebudowa drogi gminnej nr 204038K Zalasowa – na Poniewierkę

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 301 w miejscowości Wola Lubecka

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid.282 w miejscowości Wola Lubecka

W obecnej kadencji większość pozyskanych środków przeznaczyliśmy na poprawę infrastruktury drogowej. W ten sposób chcę zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo oraz komfort życia w naszej gminie.

Promesę wręczała Pani Poseł Anna Pieczarka wraz z zarządem Powiatu Tarnowskiego na czele z Panem starostą Romanem Łucarz. Czek odebrałem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Markiem Dudowiczem.

Bardzo dziękuję Pani Poseł za owocną współpracę, która przełożyła się na wielomilionowe inwestycje w gminie Ryglice w obecnej kadencji.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn