LXVIII, ostatnia, Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII Kadencji

19 kwietnia 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zawiadamiam, że LXVIII ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII Kadencji odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024r., (środa) o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala obrad nr 3, I piętro

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marek Dudowicz

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXVIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji RM w Ryglicach
4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/501/23 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2024-2038
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Ryglice
8. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach za rok 2023
9. Zakończenie VIII Kadencji Rady Miejskiej w Ryglicach
10. Zamknięcie ostatniej LXVIII sesji RM w Ryglicach VIII Kadencji 2018-2024

 

Materiały:
https://ryglice.posiedzenia.pl/

Transmisja:
https://ryglice.posiedzenia.pl/?action=live