89 194,00 złotych na utylizację eternitu

18 kwietnia 2024

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokość 89 194,00 zł. W ramach dotacji zaplanowano realizacje zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest od rolników z terenu Gminy Ryglice.”

Informujemy, że wyroby zawierające azbest będą zabierane i utylizowane tylko od rolników korzystających z dofinansowania na wymianę blachy na budynkach gospodarczych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pozostałych mieszkańców informujemy iż, w przyszłości planujemy zabierać i utylizować eternit w miarę możliwości pozyskanych środków finansowych.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn