74 999,88 zł – kolejne środki finansowe dla Ryglic

5 grudnia 2022

W dniu dzisiejszym odebrałem czek na kwotę 74 999,88 zł na zakup sprzętu elektronicznego, w tym komputerów do szkół. Sprzęt otrzymają szkoły, które złożyły wnioski do Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Komputery są przeznaczone przede wszystkim do pracowni informatycznych, jednak zgodnie z zapisem projektu będą one także służyć dzieciom podczas nauki zdalnej w domach, jeżeli wyniknie taka potrzeba.

Dziękuję Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Witoldowi Kozłowskiemu za przekazanie środków finansowych.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn