737 990,00 zł na zabytki sakralne

25 lipca 2023

W dniu dzisiejszym Pan Wiceburmistrz Krzysztof Kukułka odebrał czek z rąk Pani Poseł Anny Pieczarki, Pana Posła Piotra Saka oraz I Wicewojewody Małopolskiego Pana Ryszarda Pagacz na realizacje zadań renowacyjnych mienia sakralnego. Gmina Ryglice złożyła cztery wnioski które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

Parafia Ryglice otrzymała 196 000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach znajdujących się w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach,

Parafia Lubcza otrzymała 244 990,00 zł na wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy,

Parafia Zalasowa otrzymała 150 000,00 zł na remont organów piszczałkowych  znajdujących się w kościele św. Jana Ewangelisty w Zalasowej,

Parafia Kowalowa otrzymała 147 000,00 zł na remont dachu, rynien oraz odeskowania zewnętrznego kościoła pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w Kowalowej.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn