7 200 000,00 PLN dla Jonin – umowa podpisana

5 maja 2022

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Joniny, gm. Ryglice”.

Premier RP Pan Mateusz Morawiecki przekazał środki finansowe dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Gmina Ryglice otrzymała 5 600 000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz

1 600 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o szacowanej długości ok. 4,6 km,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV/PE/PP o szacowanej długości ok. 1,8 km,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o szacowanej długości ok. 1,3 km,

– dostawę, montaż i uruchomienie 6kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

– dostawę, montaż i uruchomienie 5kpl. przydomowych przepompowni ścieków,

– budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o szacowanej długości ok. 5,2 km,

– budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 o szacowanej długości ok. 2,3 km,

– dostawę, montaż i uruchomienie 2kpl. kontenerowych hydroforni wody.

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2024 roku.

Wykonawcą robót jest firma MULTIKOP Spółka z o.o. z siedzibą w Strzeszynie 567, 38-340 Biecz.

Inwestycje te pozwolą zabezpieczyć mieszkańców w wodę, której od lat brakuje gospodarstwom domowym. Wpłyną również pozytywnie na ochronę środowiska poprzez wybudowanie sieci kanalizacyjnej.

Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn