500 000,00 zł na przedszkole integracyjne w Ryglicach

28 kwietnia 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego na budowę przedszkola w Ryglicach w kwocie 500 000,00 zł, dofinansowanie obejmuje rok 2022. Równocześnie wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2023 roku. Gmina Ryglice złożyła wniosek o pozostałe środki na budowę przedszkola do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Po otrzymaniu środków rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawcy, tak aby przedszkole mogło zostać jak najszybciej wybudowane. Przedszkole będzie służyło mieszkańcom gminy przez wiele lat i zapewni edukację przedszkolną najmłodszym.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn