50 000,00 zł dla Kowalowej

5 lipca 2023

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu Województwa Małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2023”.

Konkurs skierowany był do sołectw wiejskich położonych w Województwie Małopolskim. Jego celem było zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś II miejsce i pomoc finansową w wysokości 50 000,00 zł otrzymało sołectwo miejscowości Kowalowa, reprezentowane przez członków zespołu ludowego „W Kuźni u Kowala” przedstawiając projekt „Szklanka wody, Kromka chleba”.

Wygrana będzie przeznaczona na realizację zadań własnych przez zespół ludowy W Kuźni u Kowala na terenie zwycięskiej miejscowości Kowalowa.

W tym miejscu chcę podziękować Centrum Kultury, Promocji i Turystyki – Panu Januszowi Siemek, zespołowi ludowemu W Kuźni u Kowala, Radnej Pani Bernadecie Wilk oraz Pani sołtys Barbarze Mosoń za współprace przy realizacji projektu. Dziękuję również za wspieranie naszej Gminy Panu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciechowi Skruch.

Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tej wygranej.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn