400 000,00 zł na remont kaplicy

5 października 2023

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400 000,00 zł na rewitalizację zabytkowego cmentarza w Ryglicach.

W ramach rewitalizacji dokonamy gruntownego remontu kaplicy cmentarnej, tak aby mogła służyć mieszkańcom parafii Ryglice jeszcze przez wiele lat.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn