40 000,00 zł dla Woli Lubeckiej nowatorskiej miejscowości

9 lipca 2024

Sołectwo Wola Lubecka wraz z pracownikami Centrum Kultury w Ryglicach Panem Januszem Siemek oraz Panem Bogdanem Porębą przygotowali wniosek do konkursu „Małopolska wieś 2024” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów, w ramach I etapu odbywała się ocena merytoryczna wniosku, natomiast II etap to prezentacja wniosku. Wola Lubecka zakwalifikował się do drugiej części konkursu, w której to Koło Gospodyń Wiejskich wraz z właścicielem Winnicy Piwnice Antoniego Panem Antonim Marcinkiem zaprezentowali projekt przed komisją konkursową w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Projekt został oceniony bardzo wysoko i zajął 3 miejsce, za które miejscowość otrzymała 40 000,00 zł. Poniżej zdjęcia z prezentacji.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn