33 000,00 złotych na kompostowniki dla mieszkańców

6 marca 2024

Burmistrz Ryglic informuje, że dniu 8 lutego 2024 r. Gmina Ryglice złożyła wniosek do Samorządu Województwa Małopolskiego o udzieleniu wsparcia finansowego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki gospodarstw domowych na terenie Gminy Ryglice.

W dniu 26 lutego 2024 r. Samorząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki. Wśród gmin, które otrzymały pomoc finansową w tym zakresie znalazła się Gmina Ryglice z kwotą dofinansowania w wysokości 33 000 zł.

Urząd Miejski w Ryglicach przyjmuje zgłoszenia na bezpłatne użyczenie mieszkańcom przydomowych kompostowników, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością właściciela nieruchomości.

Zainteresowani właściciele budynków jednorodzinnych proszeni są o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim Ryglicach, pokój nr 22 lub 23 bądź telefonicznie pod nr tel. 14 644 36 45, 14 644 31 54.

W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jeden budynek jednorodzinny może uzyskać tylko 1 kompostownik.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn