3000,00 zł dodatku do węgla

17 sierpnia 2022

Burmistrz Ryglic uprzejmie informuje, że w związku z pracami przygotowawczymi wnioski o przyznanie dodatku węglowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach od 22.08.2022r.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, przesłać listownie lub złożyć za pomocą skrzynki ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego dostępne są na stronie :

https://bip.malopolska.pl/gopswryglicach,m,414858,dodatek…

oraz u pracowników Ośrodka pod nr telefonów:

(14) 64-43-637 – miejscowości Ryglice i Kowalowa

(14) 64-43-164 – miejscowości Zalasowa i Joniny

(14) 64-43-648 – miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Bistuszowa i Uniszowa.