29 495,00 zł na warsztaty

7 marca 2024

W ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” ze środków budżetu Województwa Małopolskiego gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w kwocie 29 495,00 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ryglicach. Świetlica mieścić się będzie w zabytkowym spichlerzu w Ryglicach. Na wyposażenie świetlicy zakupione zostaną m.in. maszyny do szycia, piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie, a także narzędzia do obróbki gliny i rzeźbienia. Całkowity koszt zakupu wyposażenia to kwota 58 900,00 zł z czego, środki otrzymane przez Województwo Małopolskie to kwota 29 495,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 29 495,00 zł.

W doposażonej świetlicy będą organizowane cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, seniorów oraz wszystkich chętnych mieszkańców gminy Ryglice.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn