233 406,00 zł na FOGR

10 kwietnia 2024

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w kwocie 233 406,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach tego projektu Gmina rokrocznie buduje drogi dojazdowe do gruntów rolnych – uprawnych. W tym roku wybudujemy kolejne odcinki dróg prowadzących do gruntów rolnych.

Przewidywany koszt inwestycji to około 500 000,00 zł.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn