218 000,00 zł na regulację Szwedki

15 września 2022

218 000,00 zł Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeznaczyło na stabilizację brzegów oraz koryta rzeki Szwedki. Prace zostały już rozpoczęte i będą wykonywane na odcinku rzeki w miejscowości Bistuszowa i Uniszowa.

Wielokrotnie wnioskowaliśmy o dokonanie regulacji ze względu na zmianę koryta rzeki oraz zabieranie gruntów przylegających do rzeki podczas powodzi.

Chcę podziękować pracownikom PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Grybowie za przychylenie się do naszego wniosku, który kierowaliśmy w przedmiotowej sprawie w imieniu mieszkańców Uniszowej i Bistuszowej.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn