2 425 541,10 zł na żłobki

23 lutego 2023

Zgodnie z algorytmem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy na utworzenie żłobka/ów kwotę 2 425 541,10 zł. Za te pieniądze dokonamy remontu budynków wraz z przystosowaniem w Ryglicach – w obecnym Przedszkolu oraz w Lubczy – w budynku po Ośrodku Zdrowia. Są to w 100% środki zewnętrzne.

Przeprowadziliśmy również ankietę, z której wynika, że pomysł ten wśród rodziców cieszy się ogromnym zainteresowaniem i chcą, aby jak najszybciej został zrealizowany. Planujemy utworzenie żłobków, które łącznie będą liczyć 56 miejsc, w Ryglicach 32, w Lubczy 24.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn