148 000,00 zł na doposażenie obiektów sportowych

25 maja 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego na doposażenie obiektów sportowych. Jest to pierwsza część otrzymanych środków. Natomiast na drugą część inwestycji złożyliśmy wniosek do Ministra Sportu na kwotę 250 000,00 zł. Udzielone wsparcie finansowe ma wpłynąć na poprawę warunków uprawiania sportów w naszej gminie oraz zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do aktywności fizycznej. Sport jest bardzo ważny dla młodych ludzi. Szczególnie chcemy wspierać wszelkie działania zmierzające do upowszechniania sportu we wszystkich grupach wiekowych, aby poprawić kondycję dzieci i młodzieży w Gminie Ryglice. W związku z pandemią i zdalnym nauczaniem niezbędne jest doposażenie obiektów sportowych, aby zachęcić młodzież do aktywności ruchowej i uprawiania sportu.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn