145 728,00 złotych dopłaty do biletów

1 grudnia 2023

W dniu wczorajszym otrzymałem informację od wicewojewody małopolskiego Pana Ryszarda Pagacza o otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 145 728,00 zł. Dla Gminy Ryglice jest to już kolejna otrzymana dotacja na przewozy autobusowe.
Środki te są niezbędne do utrzymania linii autobusowych, które nie są rentowne na terenie Gminy Ryglice, ale są niezbędne, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania z transportu gminnego.
Pragnę podziękować Pana Ryszardowi Pagaczowi – I Wicewojewodzie Małopolskiemu za otrzymane wsparcie i przyznane środki finansowe dla naszej gminy.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn