138 000 zł dla miasta Ryglice!

17 maja 2022

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 60 000 zł na pokrycie dachowe w zabytkowym Spichlerzu w Ryglicach. Obecny dach kryty gontem jest w bardzo złym stanie oraz przecieka. Spichlerz jest jednym z najstarszych zabytków w województwie małopolskim. Składa się z trzech izb i poddasza. Pierwsza izba określona została mianem izby wiejskiej, mieści się w niej kuchnia z piecem oraz komora, w której prezentowane są przedmioty i sprzęty domowego użytku, jak i rolnicze. Kolejną izbą jest pomieszczenie mieszczańskie tzw. izba paradna wyposażona w charakterystyczne sprzęty. Trzecim pomieszczeniem jest szynk, czyli gospoda, znajduje się tam barek oraz ławy i stoły. W Spichlerzu są również stroje, które w przeszłości użytkowali nasi dziadkowie i pradziadkowie. Są to bardzo wartościowe eksponaty, z którymi przez kolejne lata będą mogły zapoznawać się i je podziwiać nowe pokolenia.

Planujemy wykonać pokrycie dachowe jeszcze w tym roku.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn