100 000 złotych na dostępność

18 października 2022

Gmina Ryglice otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000 złotych na dostępność aby ułatwić osobom niepełnosprawnym kontakt z Urzędem Miejskim w Ryglicach, przede wszystkim w załatwianiu spraw urzędowych.

Środki otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON za które zostaną wykonane między innymi kontrastowe oznaczenia stopni, pasy ostrzegawcze przed schodami dla osób niedowidzących, dźwiękowe wspomaganie w poruszaniu się, oznaczenia za pomocą piktogramów, tabliczki przydrzwiowe z opisem w alfabecie Braille’a, tyflomapa czyli plan dotykowy Urzędu, który pomoże osobom niewidomym w lepszej orientacji przestrzennej budynku oraz szereg innych dostosowań, które ułatwią osobom niepełnosprawnym poruszanie się po budynku urzędu. W ramach programu wykonany będzie również antypoślizgowy podjazd do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który pomoże dostać się do budynku osobom z problemami w poruszaniu się a przed wszystkim osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn