1 264 024,00 zł dla Lokalnych Grup Działania

20 lipca 2022

W dniu 18.07.2022 r. odbyło się spotkanie na terenie Winnicy Uroczysko w Janowicach, w którym wzięły udział gminy zrzeszone w trzy lokalne grupy działania tj. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, LGD Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. Na spotkaniu doszło do podpisania umowy na realizację projektu współpracy pn. „Turystyka na Pogórzu” w zakresie zadań dotyczących: zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Realizacja projektu będzie trwać do 31 maja 2024 r.

W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego umowę podpisał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Skruch oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pan Roman Wcisło.

Cieszę się, że udało nam się porozumieć z innymi grupami i wspólnie możemy zrealizować zadanie, które będzie służyło mieszkańcom naszych gmin.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn