Rusza procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uniszowa
Informacje Ogólne

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RYGLIC   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Uniszowa   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
Informacje Ogólne

W ubiegłym tygodniu, w trakcie przejazdu przez ul. Ks. J. Wyrwy w Ryglicach, mój wzrok przykuła pięknie odnowiona przydrożna kapliczka.  Jak się okazuje, jej renowacja to zasługa Państwa Jadwigi i Kazimierza Tragarzów z Ryglic, którzy z własnej inicjatywy sfinansowali i pojęli trud pracy nad oczyszczeniem i konserwacją drewnianej kapliczki. Efekty są zachwycające. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w ratowanie dobytku kulturalnego i historycznego naszej gminy. Dodam, że Gmina...
Informacje Ogólne

Niezwykle miło mi poinformować, że na mocy Uchwały Kapituły Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej została odznaczona medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenie Pamiątkowe za „Zasługi dla ŚŻŻAK” zostało ustanowione  Uchwałą Plenum Zarządu Głównego w grudniu 2011 r. z okazji 70 rocznicy przemianowania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława...
Konkurs ofert
Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r. Więcej informacji na stronie BIP. https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1712304,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-zadania-z-dziedziny-sportu.html ...
KONCERT NOWOROCZNY W ZALASOWEJ
Informacje Ogólne

W dniu 11 stycznia, w Pałacu Pod Dębami w Zalasowej odbył się Koncert Noworoczny zorganizowany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Zalasowej oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach wraz z filią z Zalasowej. Z koncertem kolęd wystąpili: Chór Parafialny z Zalasowej oraz Chór Męski z Zalasowej.  Orkiestra zaprezentowała utwory ABBY, Czesława Niemena, Jose Luisa Peralesa, Harolda Arlena oraz utwory muzyki klasycznej min. marsz Radeckiego, Wiedeń pozostanie Wiedniem, wiązankę utworów...
Informacje Ogólne

W minionym tygodniu w Kowalowej odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów. Wydarzenie zorganizowała  Szkoła Podstawowa w Kowalowej i Koło Gospodyń Wiejskich "Kowalowianki". Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili uczniowie szkoły oraz kapele ludowe: Podkówki i W Kuźni u Kowala. Kowalowianki jak zwykle stanęły na wysokości zadania i serwowały uczestnikom spotkania przepyszne dania i desery. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w organizację spotkania...
Komunikat policji
Informacje Ogólne

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku prowadzi tzw. "Działania Priorytetowe" polegające na tym, iż na terenie gminy Ryglice wytypowano miejsce zagrożone w związku z informacjami i uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców. Miejscem tym jest : Teren Rynku w Ryglicach oraz parking przy Publicznym Przedszkolu w Ryglicach ul. 11 Listopada, gdzie dochodzi do spotkań młodzieży, która dopuszcza się wykroczeń porządkowych takich...
Informacje Ogólne

Na terenie przyległym do PSZOK w Ryglicach zamontowano dystrybutor paliwowy o pojemności 5 000 l.  To strategiczny zakup,  który pozwoli na spore oszczędności w budżecie oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy kierowców. Pobieranie oleju napędowego podlega elektronicznej rejestracji na kartach przypisanych imiennie do pracowników. Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa działający przy Urzędzie Miejskim dysponuje rozległymi zasobami sprzętu, który dotychczas...
Informacje Ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem WKU w Tarnowie.   ...