XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach
Informacje Ogólne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 30 listopada (poniedziałek) 2020r., o godz. 14.00 w trybie zwyczajnym w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryglicach, sala I piętro w trybie zdalnym poprzez aplikacje zoom lub stacjonarnie.Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Radny może uczestniczyć w sesji, komisji zdalnie logując...
Stan epidemiczny na 23 listopada 2020 r.
Informacje Ogólne

Poniżej stan zarażeń koronawirusem na dzień 23.11.2020r. w całym powiecie tarnowskim i gminie Ryglice.   Źródło: http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/covid-19-informacje-z-powiatu ...
RYMOWANKI DLA ROLNIKÓW - informacje
Informacje Ogólne

Właśnie dobiegł końca KONKURS PROMUJĄCY POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 WŚRÓD NAJMŁODSZYCH DZIECI PT. „RYMOWANKI DLA ROLNIKÓW”. Dziękujemy wszystkim placówkom przedszkolnym za udział w konkursie. Dziękujemy dzieciom za wykonanie pięknych wierszy i piosenek oraz za...
Informacje Ogólne

  Od dnia 17 listopada 2020 roku rozpoczęła się weryfikacja wszystkich złożonych deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na sprawdzeniu liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie z podaną w deklaracji. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację...
Informacje Ogólne

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim. Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, działający od 1999 roku. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w...
Informacje Ogólne

  Otrzymaliśmy dofinansowanie w 100% na odnowienie dwóch cmentarzy wojennych w Gminie Ryglice. Cmentarz nr 167 w Ryglicach oraz cmentarz nr 165 w Bistuszowej. Wniosek składaliśmy wspólnie z kilkoma Samorządami oraz Wojewodą Małopolskim. Wyremontowane zostaną nagrobki i ogrodzenie na cmentarzu w Ryglicach. Na cmentarzu w Bistuszowej odnowimy ogrodzenie, ponieważ mogiły zostały odrestaurowane w tym roku ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość inwestycji...
Informacje Ogólne

  Wykonamy nakładkę asfaltową na „Kipiasa” w Kowalowej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 292 507,99 zł, z czego 70% pokryją środki z dofinansowania w kwocie 204 755,00 zł. Drogę realizujemy w ramach dodatkowego naboru z oszczędności przetargowych z FDS. Został już ogłoszony przez gminę przetarg, którego otwarcie zaplanowane jest na 27 listopada. Ze względu na okres zimowy, termin realizacji zadania jest...
Informacje Ogólne

Uprzejmie informuję, że w dniach 19.11.2020 r. - 20.11.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Ks. J. Wyrwy w miejscowości Ryglice, w związku z prowadzeniem prac remontowych na przedmiotowej drodze.   Za utrudnienia przepraszamy! Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn ...
14 000 zł na „Aktywną tablicę” dla Jonin
Informacje Ogólne

Gmina Ryglice, jako organ prowadzący szkoły, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:  14 000 zł (słownie zł: czternaście tysięcy), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu lub pomocy...