Informacje Ogólne

Niebawem rozpoczniemy budowę chodnika wzdłuż ul. 11 listopada w Ryglicach. Chodnik wraz z częścią ogrodzenia "Nowego" Cmentarza Komunalnego to początek inwestycji, której koszt przekracza 1 mln zł. Kolejne etapy realizowane będą w latach następnych. W tym roku na ten cel wydamy ponad 320 tys. zł. ...
Program stypendiów pomostowych
Informacje Ogólne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości pozyskania stypendiów pomostowych. Więce informacji w załączniku. ...
Informacje Ogólne

Zapraszamy na uroczystości Święta Narodowego, które odbędą się 3 maja 2018 w Ryglicach. Więcej informacji na zamieszczonym plakacie. ...
Informacje Ogólne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Poniżej deklaracja przystąpienia i regulamin ...
Informacje Ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje, że wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej realizował będziena terenie gminy Rygliceprojekt "Małopolski e-Senior". Finansowe wsparcie zapewnia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.    Celem projektu jest...
Informacje Ogólne

Trzeci raz z rzędu w kwietniową sobotę, ruszyliśmy do sprzątania naszej miejscowości.   Inicjatywa Zarządu Stowarzyszenia Zalasowian cieszy się z roku na rok coraz większym poparciem społeczności naszej wsi. Wielkie zaangażowanie szkoły i co rok większe grono uczniów uczestniczących w akcji budzi optymizm, że nasza miejscowość będzie świecić przykładem dla innych. Wprawdzie dzień po akcji pojawiły się nowe śmieci na poboczach dróg, jednak pozostaje mieć nadzieję, że powoli...
Zebranie mieszkańców Zalasowej - nagranie
Informacje Ogólne

      Zebranie mieszkańców Zalasowej cz.1   Zebranie mieszkańców Zalasowej cz.2   Zebranie mieszkańców Zalasowej cz.3   Zebranie mieszkańców Zalasowej cz.4   Zebranie mieszkańców Zalasowej cz.5 ...
Informacje Ogólne

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”   ...
Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Ryglice o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015...