Informacje Ogólne

Trzeci, ostatni dzień obchodów 15-lecia Praw Miejskich Ryglic, to kolorowy festiwal muzyki i tańca. Imprezę rozpoczął barwny korowód sobótkowy, który tradycyjnie przeszedł ulicami Ryglic, od Ośrodka Kultury, na most nad Szwedką, a po rzuceniu wianków, na ryglicką scenę. Jako pierwszy, na scenie wystąpił zespół "W Kuźni u Kowala", a następnie swój program artystyczny pod nazwą "Baśń o Nocy Świętojańskiej” wykonała Młodzieżowa Grupa Teatralna działająca w Ośrodku Kultury w Ryglicach –...
Informacje Ogólne

W dniu 24 czerwca w spichlerzu dworskim odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Uroczystą sesję, na która przybyli wszyscy radni obecnej kadencji, otwarł Przewodniczący Rady Stanisław Stanaszek, który w pierwszych słowach przywitał Burmistrza Markota Imre wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego miasta Törökszentmiklós z Węgier, jak również Urszulę Augustyn Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich odznaczonych do tej pory tytułem Zasłużony dla Gminy Ryglice...
Informacje Ogólne

Drugi dzień obchodów uroczystości upłynął pod znakiem zmagań sportowych. O godzinie 13.00 rozpoczęły się, zorganizowane przez MKS Ryglice oraz KS Ryglice, turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej, w których nagrodą był Puchar Burmistrza Ryglic. W zmaganiach pań w piłce siatkowej wygrał zespół AGH Kraków, pokonując PWSZ Tarnów.  Natomiast w turnieju piłki nożnej, puchar Burmistrza Ryglic zdobyła drużyna Błękitnych z Tarnowa, pokonując Oldbojów z Ryglic (II miejsce), KS Ryglice...
Informacje Urzędu Gminy

Sprawozdanie z Inwestycji w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia 2016 do 24 czerwca 2016
Informacje Ogólne

Sprawozdanie z Inwestycji w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia 2016 do 24 czerwca 2016   1. Zawarto umowę na udrażnianie, konserwację oraz odtwarzanie zasypanych rowów w ciągu dróg gminnych. Jesteśmy w trakcie wykonywania robót.2. Wykonano roboty ziemne polegające na częściowym wyrównaniu (plantowaniu) drogi gminnej ul. Węgierska w Ryglicach.3. 25 maja podpisano umowę na wykonanie remontów cząstkowych z masy mineralno – bitumicznej „na gorąco” na drogach gminnych o...
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dot. obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w gminie Ryglice
Informacje Ogólne

Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ryglice     Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy Ryglice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy...