Efektywni na rynku pracy
Informacje Ogólne

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Informacje ogólne: Projekt Efektywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.   Cel projektu: Celem projektu jest podwyższenie zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 168 osób, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących województwo małopolskie ( powiat suski, wielicki , Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki,...
Gazetka o zdrowiu
Informacje Ogólne

Kultura

Z okazji imienin wszystkim Kordianom i Filipom, mieszkańcom Gminy Ryglice składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, radości z każdego dnia, spełnienia wszystkich marzeń oraz sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. życzenia przesyłam również Solenizantom, którzy przebywają poza terenami naszej gminy. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn ...
Informacje Ogólne

Dzisiaj odbyło się spotkanie z wykonawcą, kierownikiem budowy oraz Radnym Rady Miejskiej w Ryglicach Tadeuszem Augustynem, na którym omówiliśmy zakres wykonywanych prac oraz dyskutowaliśmy nad bieżącymi problemami, które wynikają podczas realizacji tej inwestycji. Wykonawca po raz kolejny zapewnił, że zgodnie z umową, nieruchomości, urządzenia, chodniki, drogi oraz działki, będą pozostawione w takim samym stanie, jak przed rozpoczęciem inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo...
Informacje Ogólne

                  ...
Informacje Ogólne

  Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup...
Kultura

Z okazji imienin wszystkim Urszulom i Celinom, mieszkańcom Gminy Ryglice składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, radości z każdego dnia, spełnienia wszystkich marzeń oraz sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. życzenia przesyłam również Solenizantom, którzy przebywają poza terenami naszej gminy. Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn ...
Szkody łowieckie.
Informacje Ogólne

  Otrzymaliśmy pismo z Nadleśnictwa Gromnik ,w związku z naszą interwencją w sprawie odstrzałów dzików, które wyrządzają duże szkody rolnikom w uprawach rolnych. Z otrzymanej informacji wynika, że Nadleśnictwo Gromnik opiniuje minimalną liczbę odstrzałów dzików, natomiast poszczególne koła łowieckie mogą ustalić sobie maksymalną liczbę odstrzałów dzikiej zwierzyny. Poniżej załączam pismo z Nadleśnictwa Gromnik.   Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn     ...
Informacje Ogólne

  W związku z epidemią koronawirusa spotkanie jury, które ma rozstrzygnąć i ogłosić wyniki konkursu na najpiękniejszy ogród nie odbyło swojego posiedzenia w terminie wyznaczonym w regulaminie. W związku z powyższym informuję, że w/w wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do końca października br. na stronie internetowej gminy Ryglice www.ryglice.pl.     Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn   ...