WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2016 r.
Edukacja

Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 140 szóstoklasistów z naszej gminy. Składał się z dwóch części, które zostały przeprowadzone w formie pisemnej. Część  I  -  zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach uczniowie wybierali jedną poprawną odpowiedź, w innych samodzielnie ją formułowali, rozwiązywali zadania z matematyki.  Za rozwiązanie...
Studnia w Woli Lubeckiej.
Informacje Urzędu Gminy

W związku z nieprecyzyjnym informacjami, które pojawiły się w jednym z mediów, informujemy, że Gmina Ryglice nie miała żadnej możliwości prawnej, wydania negatywnej opinii do decyzji Starosty Tarnowskiego zatwierdzającego "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego WL-1 w utworach kredowych w miejscowości Wola Lubecka". Oznacza to, że firma "MH-GEO", działająca w imieniu właścicieli działki - firmy "JABO MARMI S.A." będzie mogła wykonać odwiert geologiczny NA...
Edukacja

W dniu 25.05.2016r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej już po raz piąty odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas II i III szkół podstawowych. W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z pięciu szkół Gminy Ryglice. Drużyny mały do rozwiązania zadania z zakresu wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii oraz gramatyki. Ponadto drużyny prezentowały informacje na temat dowolnego kraju anglojęzycznego i śpiewały dowolną piosenkę w języku angielskim.Rywalizacja...
Zarządzenie nr 312/16 Burmistrza Ryglic.
Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzeniem nr 312/16 Burmistrza Ryglic, ogłaszamy konkurs na opracowanie koncepcji tras rowerowych w Paśmie Brzanki, na terenie Gminy Ryglice. Szczegóły konkursu w Regulaminie (w załączeniu). ...
Wieczór 25 maja w Pałacu pod Dębami był świętem rękodzieła i rękodzielników.  Do Zalasowej przyjechały grupy: Koło Plastyczne działające przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy i  Klub Seniora w Lisiej Górze, zafascynowane sztuką tworzenia czegoś z niczego. Goście zostali przyjęci przez Koło Rękodzieła Artystycznego wystawą prezentującą całoroczną twórczość członkiń grupy. Przechadzając się wśród...
Edukacja

W dniu 24 maja 2016 w Zespole Szkół w Lubczy odbył się III Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczy pod tytułem: „Krajobrazy przekształcone przez człowieka”, który został objęty Honorowym patronatem Burmistrza Ryglic Bernarda Karasiewicza, Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarza, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Jerzego Zawartki oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Rafała Rosteckiego. Współorganizatorem Konkursu było Samorządowe...