Informacje Ogólne

Zamieszczamy nagranie wideo z zebrania mieszkańców Bistuszowej z dnia 08.09.2017 Zebranie mieszkańców Bistuszowej 08.09.2017 cz.1   Zebranie mieszkańców Bistuszowej 08.09.2017 cz.2   Zebranie mieszkańców Bistuszowej 08.09.2017 cz.3           ...
Informacje Ogólne

Zebrania mieszkańców Lubczy: Zebranie - 17 września 2017  Część 1, Część 2, Część 3 ...
Ogłoszenia i komunikaty

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz możliwością podtopień i powodzi na terenie gminy Ryglice, podajemy telefony na które należy zwracać się o pomoc: 698 365 745 OSP Ryglice, 508 157 825 OSP Lubcza , tel. 606 529 912, tel. 602 511 833     ...
W Paśmie Brzanki - zapraszamy do zamieszczania artykułów
Kultura

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w powstawanie naszej gazety – „W Paśmie Brzanki”, której główną funkcją jest informowanie o działaniach samorządu, utrwalanie wydarzeń kulturalnych i społecznych, które mają miejsce w naszej małej ojczyźnie - Gminie Ryglice.Ponadto na łamach gazety możemy pochwalić się sukcesami ludzi w niej mieszkających.   Jeżeli macie Państwo informację o tym, co się wydarzyło interesującego i ważnego w poszczególnych miejscowościach naszej gminy...
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach
Informacje Ogólne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 29 września ( piątek ) 2017 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro. Przewodniczący Rady Miejskiej w RyglicachStanisław Stanaszek Planowany porządek obrad :   1. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   2....
    Zarząd Miasta Ryglice serdecznie zaprasza mieszkańców Ryglic na zebranie, które odbędzie się w najbliższy piątek (22.09.2017 r.) o godzinie 18.00 w budynku Remizy OSP w Ryglicach.         Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice Krystyna Bochenek              ...