Informacje Ogólne

Zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 29 marca 2021 roku

Zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 29 marca 2021 roku

Starosta Tarnowski informuje, że od dnia 29 marca 2021 roku do odwołania zawiesza osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach zlokalizowanych w Powiecie Tarnowskim w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Od dnia 29 marca 2021 roku poprady prawne odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.).

Podstawa prawna: art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej należy najpierw umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 lub +48 571356913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim dostępne są na stronie internetowej poradyprawne.powiat.tarnow.pl.

Wróć