Informacje Ogólne

Zawiadomienie o III sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 9 grudnia (wtorek) 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.
            
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
3. Interpelacje.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ryglic.
6. Wolne wnioski. Zapytania.
7. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
           /-/
Stanisław Stanaszek

Wróć