Informacje Ogólne

Zawiadomienie o II sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ryglicach w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Ryglic zawiadamiam, że II sesja Rady Miejskiejw Ryglicach, odbędzie się 8 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
    Złożenie ślubowania przez Burmistrza Ryglic.
    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
            /-/
Stanisław Stanaszek

Wróć