Informacje Ogólne

Z POWER-em w samozatrudnienie

Z POWER-em w samozatrudnienie

Szanowni Państwo

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizuje projekt "Z POWER-em w samozatrudnienie". OD 23.02.2021 DO 12.03.2021 rozpoczynamy I TURĘ REKRUTACJI. Kolejne rekrutacje będą ogłaszane regularnie do
04.2022 r.

CELEM projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.) 182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku
życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020 r.


PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
- posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
- uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 OSÓB.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

- wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;
- bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
- finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;
- stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
ORAZ DANE KONTAKTOWE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW PROJEKTU:
WWW.ZPOWEREMWSAMOZATRUDNIENIE.PL

 

 

Wróć