Informacje Ogólne

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach - nadzwyczajna

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach - nadzwyczajna

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam, na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 08 listopada (poniedziałek) 2021r., o godz. 09.00 w trybie nadzwyczajnym i hybrydowym w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro lub zdalnie poprzez aplikacje zoom.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE ZWOŁANIA SESJI NADZWYCZAJNEJ:

1. Konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania pn." Remont drogi na Czarną Wieś w Lubczy" - II etap. Wniosek został złożony przez gminę w lipce 2020 roku na dofinansowanie remontu tej drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Wniosek ten był na liście rezerwowej natomiast w związku z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym zyskał w trybie pilnym dofinansowanie. Po wprowadzeniu inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej i podjęciu uchwały umowa o dofinansowanie będzie mogła być podpisana.

2. Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze DPI 1381K relacji Tuchów- Lubcza- Dęborzyn

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
4. Wolne wnioski i zapytania
5. Zamknięcie XXXVII sesji RM w Ryglicach

Przewodniczący Rady
Marek Dudowicz

 

 

Link do materiałów:

https://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/8e30aa0d-4c19-4

 

Link do transmisji wideo:

https://youtu.be/2qze_6T4ZH8

Wróć