Informacje Ogólne

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zawiadamiam, że XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r., o godz. 14.00 w budynku UM w Ryglicach, sala obrad, I piętro lub zdalnie (poprzez aplikacje e-sesja i zoom).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XXVII/192/20 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2020r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2021-2038
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Zamknięcie XXXIII sesji RM w Ryglicach


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

             Marek Dudowicz

 

 

Link do materiałów: http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/6496999a-aa48-4

 

Link do transmisji na żywo: https://youtu.be/R5yQyI5XTYE

Wróć