Informacje Ogólne

XLII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XLII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późni. zm.) zawiadamiam, że XLII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 26 października (czwartek) 2017 r. o godz. 14.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Porządek obrad w załączeniu.

 1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 5. Analiza Oświadczeń Majątkowych za rok 2016
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryglice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn: „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ryglice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn: „Proekologiczne przedsięwzięcie gmin partnerskich: Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”
 14. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17
 15. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/17 - Przedszkola
 16. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
 17. Zamkniecie XLII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
                    Stanisław Stanaszek

Wróć