Informacje Ogólne

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy chodnika i/lub ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1384 K i 1385K w miejscowości Joniny, gm. Ryglice w wysokości 32 000,00 zł (całkowita wartość inwestycji 32 000,00 zł).

Wróć