Informacje Ogólne

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ryglice. Część V: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Lubecka granica z Zalasową, Gmina Ryglice finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7880,00 zł (całkowita wartość inwestycji 7880,00 zł).

Wróć