Informacje Ogólne

Woda i ścieki w Gminie Ryglice nie zdrożeją!

Otrzymaliśmy pozytywną opinię co do wysokości taryf obowiązujących w  latach 2022 i 2023 z Wód Polskich.

Zaproponowałem utrzymanie stawek taryfowych na dotychczasowym poziomie. W związku z czym taryfy, które obowiązują obecnie nadal będą obowiązywały przez kolejne dwa lata. Jest to bardzo ważne dla portfeli naszych mieszkańców, ponieważ drożeją nośniki energii, jak również paliwa. Dodatkowo na miejscowość Zalasowa przeznaczyliśmy blisko 40 000,00 zł na wymianę starych wodomierzy na nowe, z których ilość zużycia wody będzie odczytywana automatycznie metodą radiową.

Wprowadzenie tego systemu spowoduje zmniejszenie kosztów pracowniczych,  ponieważ do tej pory pracownik odwiedzał każdy dom, aby dokonać odczytu licznika.

Jednocześnie informują mieszkańców Zalasowej, że w najbliższym czasie pracownicy odwiedzą Państwa w celu wymiany wodomierza.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć