Informacje Ogólne

Woda gospodarcza za darmo dla mieszkańców.

 

 

W związku z panującą suszą przez ostatnie lata oraz prognozami, że w dalszym ciągu susza będzie się utrzymywać na terenie Gminy Ryglice, uruchamiamy punkty poboru wody ze studni artezyjskich w miejscach, gdzie występują takie źródła. Mieszkańcy, którzy mają problem z wodą gospodarczą, mogą od dziś korzystać ze studni na Brzezinkach tj. przy ulicy Podkarpackiej na granicy Ryglic i Jonin, gdzie doprowadziliśmy instalację elektryczną i zamontowaliśmy pompy oraz kilka metrów węża. Mieszkańcy nie muszą ze sobą już wozić pomp, czy wiader do pobierania wody. Wystarczy odkręcić kran i pompa automatycznie się uruchamia, natomiast po zakręceniu pompa przestaje pracować. Pobór wody gospodarczej nie podlega żadnych opłatom. Do tej pory mieszkańcy, pobierając wodę z hydrantów, płacili za każdy kubik. W najbliższym czasie uruchomimy taki sam pobór wody w Zalasowej na ulicy Sportowej. Aktualnie czekamy na warunki przyłącza zakładu energetycznego. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie idealne dla mieszkańców, którzy nie są podpięci do wodociągów, a brakuje im wody, ale obecnie tylko w taki sposób możemy pomóc.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć