Informacje Ogólne

Wilki w gminie Ryglice

Informuję mieszkańców Gminy Ryglice, że w ostatnim czasie na terenie naszej gminy pojawiły się wilki. Stanowią one duże zagrożenie dla ludzi i ich dobytku.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wchodzenia do lasów i zagajników. Szczególną uwagę proszę zwrócić na dzieci aby same nie wychodziły do lasów a w sezonie letnim podczas grzybobrania było co najmniej 2 osoby w pobliżu siebie.

Za szkody wyrządzone przez wilki jest możliwość uzyskania odszkodowania w szczególnych przypadkach określonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie OP.6401.66.2021.Pkw z dnia 12.03.2021r., które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dot. sprawy wilków proszę zwracać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel: 12 61 98 120, 12 61 98 121.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

 

Informacje na temat wilków

wilki_informacje.pdf (10.2 MiB)

Wróć