Informacje Ogólne

Umowa na wykonanie wodociągu w Uniszowej podpisana

 

W dniu dzisiejszym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka Podlesie, msc. Uniszowa, gm. Ryglice” z wykonawcą robót PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Sączu. Koszt inwestycji wynosi 722 661,90 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

-budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km (roboty kwalifikowane),

-dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl. (roboty kwalifikowane),

-budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km (roboty niekwalifikowane)

Łączna długość sieci wodociągowej to 3,6 km, do której zostaną przyłączone 24 gospodarstwa domowe. Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji tej inwestycji tak, aby mieszkańcy mogli, jak najszybciej zostać podłączeni do bieżącej wody. Obecny rok według prognoz zapowiada się również rokiem z małą ilością opadów deszczu. W związku z tym bardzo mi zależy, aby mieszkańcy szybko uzyskali dostęp do wody pitnej oraz gospodarczej. Dziękuję Panu Prezesowi Wojciechowi Skruchowi za sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur oraz uzyskanie dofinansowania na zadanie z WFOŚiGW.Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć