Sport

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA RYGLIC

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA RYGLIC

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ryglic. Turniej odbędzie się 17 maja 2015 roku o godzinie 15.00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej. Drużyny można zgłaszać do dnia 14 maja w sekretariacie szkoły (146543222) oraz pod numerem telefonu 888 775 484. Więcej informacji w regulaminie turnieju.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Regulamin turnieju

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR BURMISTRZA RYGLIC

 

 1. ORGANIZATOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej

 

 1. CEL ZAWODÓW
  1. Wspieranie inicjatyw zmierzających do wzrostu zaangażowania społeczności

lokalnych w popularyzacji sportu i rekreacji.

 1. Zapewnienie aktywności ruchowej w czasie wolnym.
 2. Umożliwienie realizacji zainteresowań i pasji gry w piłkę siatkową.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

17 maja 2015 r. godz. 15.00

Hala Sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej

 

 1. ZGŁOSZENIA

Do  14 maja 2015 roku.                                                                                                    Sekretariat  ZSzP  Zalasowa - 146543222, Sebastiana Pikus - 888 775 484

 

 1. REGULAMIN
  1. Gminny Turniej Piłki Siatkowej organizowany jest dla wszystkich mieszkańców gminy Ryglice.
  2. Drużyna musi zawierać przynajmniej 6 osób (drużyny mogą być mieszane), w skład której wchodzi przynajmniej 3 osoby mieszkające na terenie Gminy Ryglice.
  3. W drużynie może być maksymalnie dwóch zawodników występujących w rozgrywkach IV, III ligi oraz wyższych szczebli (nie dotyczy kobiet).
  4. Jeden zawodnik przypisany jest tylko do jednej drużyny.
  5. Drużyny stawiają się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.
  6. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne.
  7. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TURNIEJU

System rozgrywania turnieju będzie zależał od liczby zgłoszonych drużyn. Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu zawodów.

 

 1. NAGRODY

Puchary i dyplomy.

 

 1. POZSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W  sprawach spornych  lub nieujętych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje organizator.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.
  3. Za zdrowie uczestników turnieju odpowiada osoba zgłaszająca.

Wróć