Informacje Ogólne

TRZYSTU, KTÓRYCH NIC NIE ZATRZYMA


Niemal 300 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) szkoliło się w miniony weekend na terenie Małopolski.

 

Szkolenie

 

W miniony weekend (27-28.02.2021 r.) przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych terytorialsi z Małopolski realizowali szkolenie rotacyjne.

Główny nacisk skierowano na szkolenie strzeleckie - prowadzenie ognia z broni etatowej zza zasłon,prowadzenia celnego ognia z broni strzeleckiej do celu ukazującego się orazposługiwania się indywidualnym wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierza.

Kolejnym elementem „żołnierskiego rzemiosła” były zajęcia z terenoznawstwa w ramach których, żołnierze doskonalili umiejętności ustalania swojego położenia
z wykorzystaniem map i urządzeń nawigacyjnych,
orientowania się w terenie bez mapy oraz oceny odległości.

Nowo powołani żołnierze z kolei uczyli się sposobów przygotowania bazy patrolowej oraz współdziałania w patrolu w rejonie zurbanizowanym, nieco starsi realizacji działań nieregularnych w obronie i kontakcie z przeciwnikiem.

- Szkolenie realizowaliśmy w rejonie masywu góry Mogielica, na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Wójtowa Wieś oraz na strzelnicy kontenerowej
w jednostce wojskowej w Rząsce pod Krakowem. Było ciężko, ale tak miało być – mówi Dowódca 11 MBOT płk Krzysztof GONCERZ. - Kolejne będzie jeszcze cięższe bo będziemy się szkolić w Bieszczadach – dodaje.

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę
w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

Zawsze gotowi, zawsze blisko”

 

Wróć