Sport

Teresa Połoska Mecenasem Futbolu Małopolskiego

Burmistrz Ryglic Teresa Połoska otrzymała godność Mecenasa Futbolu Małopolskiego. Tytuł został przekazany na specjalnie zorganizowanym spotkaniu 29 maja 2014 w Sali Lustrzanej w Tarnowie.  

Relacja z wręczenia medali Mecenasa Futbolu Małopolskiego

Witam w gościnnym Tarnowie zacne grono samorządowych liderów oraz działaczy piłki nożnej. Zgromadziliśmy się w zabytkowym, XIX wiecznym budynku dawnej Kasy Oszczędnościowej z lat 1880−1882, w dostojnej Sali Lustrzanej, miejscu obrad Rady Miasta. Dobrym powodem naszego spotkania są obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, w trakcie których Małopolski Związek Piłki Nożnej wyróżnia działaczy samorządowych oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój piłkarskiego sportu medalem „Sponsor Futbolu Małopolskiego”. Ustanawiając w listopadzie 2012 roku medal „Sponsor Futbolu Małopolskiego” MZPN zamierzał honorować ludzi, którzy w sposób szczególny wspomagają rozwój i roztaczają opiekę nad piłką nożną.

 

Władze piłkarskie Małopolski podkreślają, że samorząd terytorialny jest fundamentem wspierania ducha wspólnotowego oraz ważnym ośrodkiem rodzenia się idei solidarnej współpracy. Dzięki zaangażowaniu rzeszy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego powstały setki nowych szkół, dróg, przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz obiektów sportowych. Samorząd terytorialny stał się symbolem wzorowego gospodarowania i dobrej współpracy także z piłkarskimi stowarzyszeniami. Łoży na rozwój futbolu dzieci i młodzieży, wspomaga organizacyjnie kluby sportowe, wspiera różnorodne formy współzawodnictwa.

Wybór Tarnowa na drugą z kolei galę „Sponsor Futbolu Małopolskiego” podkreśla rangę miasta leżącego nad Białą i Dunajcem w rozwoju polskiej i małopolskiej piłki nożnej. O futbolowej sile tutejszego środowiska zaświadczają zarówno historyczne dokonania: pierwszoligowy status Tarnovii roku 1948 i reprezentacyjne dokonania jej asa Antoniego Barwińskiego, jak i mocna pozycja na drugim froncie Unii Tarnów w latach 60-siątych i 70-siątych XX stulecia. Marzenia o wielkiej piłce w Tarnowie są w tutejszym środowisku ciągle żywe. Droga ku odnowie wiedzie poprzez intensyfikację szkolenia dzieci i młodzieży. Powołanie w maju br. w Tarnowie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, placówki wspieranej przez Ministerstwo Sportu, PZPN i MZPN, ambicje te umacnia i urealnia.

 

Szanowni Zebrani!

Masowość i sportowa moc małopolskiej piłki nożnej zasadza się na historycznych korzeniach sięgających końca XIX i początków XX stulecia. Lansowane wówczas hasła aktywnego, zdrowego stylu życia, zachęcanie młodzieży do rywalizacji na boisku trafiły w Galicji na szczególnie podatny grunt. Pasja do sportowania, zaszczepiana przez dr Henryka Jordana i jego następców, zaowocowała powstaniem pierwszych na polskich ziemiach struktur organizacyjnych. W ich narodzinach największy wkład mieli członkowie ówczesnych elit, którzy budowali ducha sportowej rywalizacji równolegle z systemem sponsorskiego wsparcia. Datki na rzecz klubów traktowano jako szczytny, obywatelski obowiązek, a równocześnie przepustkę do elitarnych kręgów donatorów.

Tradycja wspierania piłkarstwa szczęśliwie nie zanika. Zgromadzeni w tej historycznej sali dowodzą, że sponsorowanie futbolu to obowiązek i przywilej, nakaz i satysfakcja. To dzięki takim ludziom jak Wy, małopolska piłka nożna ma się niezgorzej i dzierży palmę pierwszeństwa w szeregu domenach opisujących futbolową rzeczywistość. Małopolska piłka nożna należy do liderów krajowej rywalizacji. Dziewięciu reprezentantów naszego regionu występuje w rozgrywkach szczebla centralnego: dwa kluby krakowskie: Cracovia i Wisła, reprezentują region w ekstraklasie, pięć kolejnych: Termalika Bruk-Bet Nieciecza, Sandecja, Kolejarz Stróże, Okocimski Brzesko i Puszcza Niepołomice w I lidze, natomiast Garbarnia i Limanowa w II lidze. Małopolski stan posiadania dopełniają III-ligowcy reprezentujący wszystkie zakątki województwa. Równie istotna jest druga składowa obrazująca stan posiadania małopolskiej piłki. Futbol uprawia się tu w około 850 klubach, w rozgrywkach uczestniczy ok. 2100 drużyn, po boiskach biega ok. 70 tys. piłkarzy, w tym znaczący odsetek młodzieży. Klubowa geografia zaświadcza dobitnie o zrównoważonym rozwoju naszej dyscypliny sportu, o powszechnej dostępności do jego kultywowania, o wymazaniu wszelkich białych plam z mapy małopolskiego futbolu. Niepoślednią rolę w dziele upowszechnienia piłkarstwa odgrywa samorząd terytorialny.

W kilku ostatnich latach sytuacja finansowa klubów piłkarskich pogarsza się. Dojmującym zjawiskiem okazał się kryzys finansowy. Brak pieniędzy dotyka futbol zarówno ten ekstraklasowy, jak i wiejski i małomiasteczkowy. W tych trudnych czasach klubowi działacze wyciągają rękę w stronę samorządów terytorialnych. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy powiatów i województwa, mimo budżetowych perturbacji, w znakomitej większości przypadków są futbolowej działalności przychylni. Nie szczędzą grosza na piłkę nożną, bowiem dostrzegają jej walory edukacyjne, integracyjne, promocyjne.

Przed hojnością samorządowców oraz prywatnych inwestorów działacze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej chylą czoła i honorują najbardziej zasłużonych medalem „Sponsor Futbolu Małopolskiego”. Wyrażam nadzieję, że wyróżnienie to stanowić będzie skromną podziękę za wkład w rozwój piłki nożnej oraz zobowiązanie do wspierania futbolu w kolejnych latach.

 

Wróć