Informacje Urzędu Gminy

TARTACZNE DREWNO BUKOWE na SPRZEDAŻ

TARTACZNE DREWNO BUKOWE na SPRZEDAŻ

DREWNO BUKOWE NA SPRZEDAŻ

 

Burmistrz Ryglic informuje, że Gmina Ryglice posiada do sprzedaży drewno bukowe tartaczne (wielkowymiarowe).

 

Ogłoszenie o sprzedaży znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach pod adresem:

 

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1431259,pisemny-ograniczony-konkurs-ofert-na-sprzedaz-drewna.html

Wróć