Informacje Ogólne

Szanowni Sołtysi !

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom, członkom Rady Sołeckiej z terenu Gminy Ryglice, Przewodniczącej Zarządu Miasta Ryglice oraz członkom Zarządu Miasta Ryglice.
Życzę zdrowia, zadowolenia, uśmiechu, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, szczęścia w życiu osobistym oraz sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami.
Jednocześnie składam podziękowanie za trud, wysiłek i dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć