Informacje Ogólne

Szanowni Mieszkańcy w nawiązaniu do ostatniej sesji Rady Miejskiej!

Szanowni Mieszkańcy w nawiązaniu do ostatniej sesji Rady Miejskiej!

W związku z rozbieżnościami informacyjnymi chciałem Państwu przekazać, że
w wyniku przeprowadzonych przez radnych Miasta Ryglice oraz Zarząd Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami Ryglic propozycja lokalizacji w Naszym mieście przedsiębiorcy Dino S.A. upadła i nie będzie realizowana.

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych przez radnych zostało mi przedstawione stanowisko (potwierdzone na komisjach), iż nowe miejsca pracy, dodatkowe dochody do budżetu Naszej gminy oraz niższe ceny artykułów spożywczych – zdrowa konkurencja są niepożądane, co ja szanuję i akceptuję.

Pragnę podkreślić, że zawsze szanowałem, szanuje i będę szanował zdanie Mieszkańców.

Pragnę również poinformować, że środki pochodzące z lokalizacji w Ryglicach Centrum rehabilitacji budowane przez przedsiębiorstwo Palmed, o którego lokalizację w mieście Ryglice osobiście zabiegałem wpłynęły do budżetu tylko częściowo, ostatnia transza środków zostanie uzyskana dopiero w przyszłym miesiącu. Jak zawsze podkreślam procedury prawne w tym zakresie są długotrwałe.

Przypomnę również, że cały czas obowiązuje przyjęta przeze mnie i radnych zasada, iż środki pochodzące ze spieniężenia majątku gminnego znajdującego się w danej miejscowości inwestowane są w tą miejscowość w ww. przypadku w Ryglicach – podkreślam to z całą mocą.

Tak więc środki, które wpłynęły do budżetu w wyniku lokalizacji Centrum rehabilitacji przedsiębiorstwa Palmed znajdują się w budżecie Gminy i są do dyspozycji mieszkańców Ryglic.

Proszę je wykorzystać wg uznania.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć