Informacje Ogólne

Św. Maksymilian Maria Kolbe patronem Szkoły Podstawowej w Zalasowej

 

Dnia 17 października 2021 r. Szkole Podstawowej w Zalasowej nadano imię Św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Uroczysta Msza Święta została odprawiona w Kościele Św. Jana Ewangelisty w Zalasowej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża. Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której nakreślił przymioty obranego Patrona i wskazał drogi Jego naśladowania.

Ofiarę Mszy Świętej sprawowali też  proboszczowie i księża z sąsiednich parafii . W czasie Mszy Św. został poświęcony sztandar szkolny.

Następnie nastąpił przemarsz społeczności szkolnej oraz wszystkich zaproszonych gości do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru.

Uczniowie wchodzący w skład pocztu oraz przedstawiciele poszczególnych zespołów klasowych przyjmowali sztandar z wielką dumą. Odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz wszystkich uczniów szkoły.

Na zakończenie części oficjalnej zebrani goście obejrzeli program artystyczny ukazujący sylwetkę Patrona wykonany przez uczniów.

Jak przekazał w swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasowej Pan Leszek Sutkowski cyt.: „Inicjatorem nadania imienia szkole był Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, od którego wpłynęło pismo w styczniu 2019 roku do mnie, jako Dyrektora Szkoły w Zalasowej o podjęcie działań mających na celu nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zalasowej, przez odpowiednie organy szkoły do tego upoważnione”.

Z wielką przyjemnością przyjąłem informację od Pana Dyrektora jako Burmistrz Ryglic, że została uruchomiona procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Zalasowej. Po przekazaniu przez Pana Dyrektora oficjalnej informacji, że szkoła wybrała swojego patrona wprowadziłem na Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach punkt o przyjęciu uchwały. Podczas uroczystości uchwałę oficjalnie odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Marek Dudowicz. W sposób szczególny chcę podziękować Rodzicom, Uczniom szkoły, jak również Gronu Pedagogicznemu za pracę i trud włożony w procedurę wyboru patrona szkoły oraz za poświęcony czas w przygotowanie tej uroczystości. Serdecznie dziękuję uczniom, którzy przygotowali akademię, występ został przyjęty na stojąco aplauzem przez uczestników wydarzenia. Gratuluję uczniom klas pierwszych pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Zalasowej. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzę wielu sukcesów.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy. Maksymilian Maria Kolbe jest dla nas autorytetem i wzorem do naśladowania. Jego słowa: „Tylko miłość jest twórcza” zawsze powinny towarzyszyć nam w życiu.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

 

 

przejdź do galerii

Wróć