Informacje Urzędu Gminy

Studnia w Woli Lubeckiej.

Studnia w Woli Lubeckiej.

W związku z nieprecyzyjnym informacjami, które pojawiły się w jednym z mediów, informujemy, że Gmina Ryglice nie miała żadnej możliwości prawnej, wydania negatywnej opinii do decyzji Starosty Tarnowskiego zatwierdzającego "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczego WL-1 w utworach kredowych w miejscowości Wola Lubecka". Oznacza to, że firma "MH-GEO", działająca w imieniu właścicieli działki - firmy "JABO MARMI S.A." będzie mogła wykonać odwiert geologiczny NA BUDOWĘ STUDNI GŁĘBINOWEJ, KTÓRA DODATKWO MUSI SPEŁNIAĆ NORMY WODY PITNEJ", bo takie zapisy znajdują się w zatwierdzonym projekcie. Należy jeszcze raz podkreślić, że Gmina Ryglice, na budowę tej studni, nie miała prawa wydania negatywnej opinii (decyzję o niewypowiedzeniu się Gminy w tej sprawie, co oznacza w praktyce pozytywna opinię, podjęto po wnikliwych analizach prawnych). Ponadto Burmistrz miał tylko 2 tygodnie na ustosunkowanie się do tej decyzji Starosty, co w praktyce oznacza zbyt krótki okres czasu na zorganizowanie konsultacji społecznych, a ponadto prawnik jednoznacznie wskazywał, że nie było możliwe wydanie negatywnej opinii na budowę studni, nawet przy ewentualnym sprzeciwie społecznym. W załączeniu publikujemy przedmiotową decyzję Starosty Tarnowskiego.

Wróć