Informacje Ogólne

Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach

W dniu dzisiejszym spotkałem się z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach. Omówiliśmy współpracę między Samorządem Gminy Ryglice a Szkołą Ponadpodstawową prowadzoną przez Powiat Tarnowski w roku szkolnym 2021/2022. Obecnie szkoła ze względu na duży nabór uczniów w ostatnich dwóch latach wydzierżawia od Urzędu Miejskiego w Ryglicach pomieszczenia do nauki oraz salę sportową na zajęcia wychowania fizycznego, za które Gmina Ryglice pobiera czynsz w wysokości 2 500,00 zł miesięcznie. Jak potwierdzą się informacje, że miasto Tarnów ograniczy nabór do I klas licealnych to znacząco może zwiększyć się nabór do szkoły w Ryglicach. W związku z tym zwiększymy metraż do wynajęcia powierzchni w szkole.

Nasza szkoła posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo w ramach krajowego programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie oraz Certyfikat „Szkoła z życiem”.

 

Zgodnie z potrzebami uczniów szkół podstawowych oraz pracodawców w roku szkolnym 2021/2022 oferujemy ciekawe kierunki kształcenia:

 

w LICEUM

- klasa menadżersko- językowa

- klasa przyrodniczo- językowa

- klasa turystyczna

 

w TECHNIKUM w zawodach

- technik informatyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik logistyk

- technik ekonomista

- technik handlowiec

 

w SZKOLE BRANŻOWEJ PIERWSZEGO STOPNIA w klasie o zawodzie

- monter izolacji przemysłowych

- kucharz, fryzjer, sprzedawca

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- w klasie wielozawodowej w dowolnie wybranym przez ucznia zawodzie

Ważna informacja dla uczniów wybierających Szkołę Branżową Pierwszego Stopnia:

OKRES NAUKI WLICZA SIĘ DO STAŻU PRACY, A ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

SĄ WYNAGRADZANE FINANSOWO!

 

Efektywność pracy naszych uczniów na bieżąco jest monitorowana i doceniana - najzdolniejsi każdego roku otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego oraz stypendia Powiatu Tarnowskiego.

Sukcesy, które osiągamy potwierdzają, że uczniowie doceniają wartość nauki.”- Dyrektor Szkoły Janusz Szczęch.Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Wróć