Informacje Ogólne

ŚMIECI NIESTETY CORAZ DROŻSZE

Wiemy już ile w przyszłym roku kosztować będzie odbiór, transport i zagospodarowanie śmieci od mieszkańców naszej gminy. W związku ze zmianą przepisów przez ustawodawcę spodziewaliśmy się podwyżek, ale wyniki przetargu są przytłaczające. Cena wzrosła o 70%.  Co gorsze, zgodnie z obowiązującymi  przepisami, koszty wywozu odpadów z gospodarstw domowych muszą zostać w całości opłacone przez mieszkańców. Niestety oznacza to drastyczne podwyżki, których uciążliwość próbujemy ograniczyć poprzez zmianę metody naliczania opłaty. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać system płatności: od mieszkańca. Miesięczna kwota opłaty w przypadku gdy segregujemy śmieci wynosić będzie 20 zł/osoby, a jeśli gospodarstwo posiada kompostownik: 18,50 zł/osoby. Kwoty te będą dwukrotnie wyższe, jeśli mieszkańcy nie wywiążą się z obowiązkowego systemu segregacji odpadów.

Wykonawca tak drastyczną podwyżkę cen tłumaczy ogromnym skokiem cen na instalacjach przetwarzania odpadów, czyli miejsc, gdzie śmieci z naszych domów zostają dowożone oraz coraz większym tonażem odpadów z terenu naszej gminy. Rosnące koszty pracownicze, duża odległość naszej gminy od większych miast również nie sprzyjają obniżce kosztów. Nikłym pocieszeniem jest jeszcze gorsza sytuacja w innych samorządach, czego przykładem jest chociażby gmina Wojnicz z projektowaną stawką 30 zł/osobę.

Prawdą jest, że co roku wrzucamy do koszy coraz więcej śmieci. Od przyszłego roku ograniczamy ilość odpadów przyjmowanych na PSZOKu odpadów wielkogabarytowych z gospodarstwa. Jeśli nie chcemy biernie czekać na kolejne podwyżki cen śmieci, musimy zacząć korzystać np. z możliwości oddawania zużytego sprzętu RTV i AGD podczas zakupu nowych urządzeń lub pozostawiania starych opon w punkcie zakupu nowych. Musimy podjąć próby ograniczania odpadów powstających w naszych gospodarstwach! WSZYSCY! Już dziś przeprowadzamy rozmowy z przedsiębiorcami, którzy zainteresowani są odbiorem plastiku i makulatury zgromadzonych na PSZOKu.  


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Wróć