Informacje Ogólne

Ryglice - Zalasowa rozpoczęliśmy projektowanie wodociągu na ul. Tarnowskiej

 

Na wniosek radnych, Pana Wojciech Kawy i Stanisława Pikusa, przystąpiliśmy do projektu wodociągu oraz fragmentu sieci kanalizacji od ul. Tarnowskiej w miejscowości Ryglice, aż do ul. Kazimierza Wielkiego w Zalasowej.
„Projekt obejmował będzie 3,5 km sieci wodociągowej oraz 1,5 km przyłączy wodociągowych. Zostanie wykonane kilkaset metrów sieci kanalizacyjnej” - mówi Prezes „Dorzecza Białej” Wojciech Skruch, z którym spotkałem się w terenie oraz w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w celu omówienia inwestycji.

Gmina Ryglice przygotowuje się na wydatkowanie środków na te inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie przejściowym do 2023 roku oraz w dalszych latach do 2027 roku. Samorząd powinien wykonać projekty, żeby wydatkować środki z PROW na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Jest to jeden z ostatnich najdłuższych odcinków do realizacji na terenie naszej gminy.

Wstępny koszt realizacji inwestycji to kwota około 5 mln zł.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć